Kantora

Marzec 11, 2018

Austro-Węgry (1900-1918) – 

II RP (1920-1939) – 

Okupacja (1939-1945) – Skagerrak-Allee

PRL (1945-1989) – 

Obecnie – (1989-) – Kantora

Brak komentarzy