Plac Teatralny

29 czerwca, 2017

Austro-Węgry (1900-1918) -Kasernplatz, Theaterplatz

II RP (1920-1939) -plac Teatralny

Okupacja (1939-1945) -Theaterstraße

PRL (1945-1989) -plac Teatralny

Obecnie (1989 -) -plac Teatralny

Brak komentarzy